Menu
Zakres usług serwisowych

Materiały eksplatacyjne

Umowa serwisowo-materiałowa

WynajemZamiast kupować drukarko-kopiarkę wydzierżaw ją na dowolny okres (od 1 dnia do 5 lat!) za niewielką opłatę miesięczną.

Jeśli nie chcesz angażować dużych środków finansowych w zakup urządzenia drukująco-kopiującego, masz możliwość jego wydzierżawienia. Ty przedstawiasz swoje wymagania (format oryginałów, druk kolorowy, czy czarno-biały, dodatkowe funkcjonalności urządzenia, ilość wydruków, okres dzierżawy, urządzenie nowe, czy używane), a my udostępniamy Ci najlepiej dobrane urządzenie.

Twoje korzyści:

- nie potrzebujesz środków inwestycyjnych na zakup sprzętu,

- masz zawsze dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie sprzętu biurowego, do wielofunkcyjnych, wydajnych urządzeń, które mogą być użytkowane przez całe grupy robocze zamiast drogich w eksploatacji i zawodnych małych drukarek, faksów, itp.

- przejmujemy na siebie obowiązek utrzymania dzierżawionego sprzętu w stałej gotowości do pracy, jego konserwacji, usuwania awarii (w wypadku poważniejszych awarii zapewniamy urządzenia zastępcze), dostarczania materiałów eksploatacyjnych,

- nie musisz przejmować się utylizacją sprzętu - jako, że jest on naszą własnością, ten obowiązek ciąży na nas.

zapytaj o ofertę dzierżawy urządzeńSerwis

- podłączanie urządzeń do sieci komputerowych
- uruchamianie maszyn pod wskazanymi stanowiskami pracy
- dostawa materiałów eksploatacyjnych
- transport i instalacja urzadzeń
- wystawianie ekspertyz/ przyczyny uszkodzeń kserokopiarek
Usługi dodatkowe
Copyright © 2009 by bramki VoIP KserokopiarkiSerwisUsługi ITUsługi XEROTłumaczeniaO nasKontakt